Från den 1 augusti 2016 kan du få rut-avdrag  även för IT-tjänster!.

Den enda partner du behöver för en trygg IT-miljö

Från den 1 augusti 2016 kan du få rut-avdrag  även för
IT-tjänster.

Här nedan hittar du information om vad som gäller:

IT-tjänster

(texten från skatteverkets hemsida)

Avdrag medges för följande IT-tjänster som utförs och betalas efter den 1 augusti 2016:

Arbete med installation, reparation och underhåll av

  • data- och IT-utrustning, till exempel persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler
  • kringutrustning som stödjer data- och IT-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare
  • dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens IT-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning
  • enklare rådgivning, och handledning som ges i samband med ovanstående arbete.

Inget avdrag medges för:

  • utrustning som kan kommuniceras med eller styras och övervakas genom olika it-lösningar, som till exempel smarta vitvaror, brand- och inbrottslarm eller fjärrstyrda luftvärmepumpar
  • programmering, kundspecificerad ombyggnad av data- och informationsteknisk utrustning eller mer avancerad kundanpassning av programvara
  • reparation eller annat arbete i utförarens verkstad
  • handledning eller rådgivning som ges på telefon eller på annat sätt via distans.

Läs mer om rut-avdraget på skatteverkets hemsida